Vài khái niệm sai về pin Laptop

Nhiều người tưởng pin laptop cũng giống như các loại pin khác và cũng có ý nghĩ sử dụng pin laptop như pin thông thường, đấy là điều hoàn toàn sai lầm.   1. Không dùng pin laptop khi bạn dùng laptop ở nhà hoặc bạn đang mang sạc laptop theo người Sai : Nếu…
Read more