Mẹo: Để tìm KEYBOARD dễ hơn, Ấn tổ hợp phím "Ctrl" + "F" rồi ghõ tên Keyboard

BÀN PHÍM ACER NHẬP KHẨU CHÍNH HÃNG

1. BÀN PHÍM ACER Aspire E1-531-4806 E1-531-4836 E1-531-4861 E1-531-4868 E1-531-4919

Tương thích: E1-531-4806, E1-531-4836, E1-531-4861, E1-531-4868, E1-531-4919
Giá: 250.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim acer

2. BÀN PHÍM ACER ASPIRE 1360 1362 1520 1522 1524

Tương thích: ACER ASPIRE 1360, 1362, 1520, 1522, 1524
Giá: 250.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim acer

3. BÀN PHÍM ACER ASPIRE 1410

Tương thích: ACER ASPIRE 1410
Giá: 250.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim acer

4. BÀN PHÍM ACER ASPIRE 1500 1610 1620 1360

Tương thích: ACER ASPIRE 1500, 1610, 1620, 1360
Giá: 220.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim acer

5. BÀN PHÍM ACER ASPIRE 1800, 9500

Tương thích: ACER ASPIRE 1800, 9500
Giá: 200.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim acer

6. BÀN PHÍM ACER ASPIRE 2410 2420 2340 2430 2440 2490

Tương thích: ACER ASPIRE 2410, 2420, 2340, 2430, 2440, 2490
Giá: 220.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim acer

7. BÀN PHÍM ACER ASPIRE 3100, 3650, 3690, 5030, 5100, 5110, 5500, 5610.

Tương thích: ACER ASPIRE 3100, 3650, 3690, 5030, 5100, 5110, 5500, 5610
Giá:
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim acer

8. BÀN PHÍM ACER ASPIRE 3610 3620 3680 5002 5004

Tương thích: ACER ASPIRE 3610, 3620, 3680, 5002, 5004
Giá: 250.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim acer

9. BÀN PHÍM ACER ASPIRE 3810 3810T 3820 3820G 3820TG 3820T 3820TZ 3820TZG

Tương thích: ACER ASPIRE 3810, 3810T, 3820, 3820G, 3820TG, 3820T, 3820TZ, 3820TZG
Giá: 200.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim acer

10. BÀN PHÍM ACER ASPIRE 3935 4250 4251 4252 4253 4253g 4333 4336 4339 4349 4350 4350g 4352

Tương thích: ACER ASPIRE 3935, 4250, 4251, 4252, 4253, 4253g, 4333, 4336, 4339, 4349, 4350, 4350g, 4352
Giá:
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim acer

11. BÀN PHÍM ACER ASPIRE 4320

Tương thích: ACER ASPIRE 4320
Giá: 210.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim acer

12. BÀN PHÍM ACER ASPIRE 4410 4410T 4240 4235 4251

Tương thích: ACER ASPIRE 4410, 4410T, 4240, 4235, 4251
Giá:
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim acer

13. BÀN PHÍM ACER ASPIRE 4810t

Tương thích: ACER ASPIRE 4810t
Giá:
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim acer

14. BÀN PHÍM ACER ASPIRE 4710

Tương thích: ACER ASPIRE 4710
Giá: 180.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim acer

15. BÀN PHÍM ACER ASPIRE Aspire 1400 3000 3500 5000 5020 5040

Tương thích: ACER ASPIRE Aspire 1400, 3000, 3500, 5000, 5020, 5040...
Giá:
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim acer

16. BÀN PHÍM ACER ASPIRE 5250 5251 5536 5349 5625 5536G 7560 5750 5552

Tương thích: ACER ASPIRE 5250, 5251, 5536, 5349, 5625, 5536G, 7560, 5750, 5552
Giá: 300.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim acer

17. BÀN PHÍM ACER ASPIRE 5720

Tương thích: ACER ASPIRE 5720
Giá:
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim acer

18. BÀN PHÍM ACER ASPIRE 5742 5742G 5742Z 5742ZG 5750 5750G 5750Z

Tương thích: ACER ASPIRE 5742, 5742G, 5742Z, 5742ZG, 5750, 5750G, 5750Z
Giá: 300.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim acer

19. BÀN PHÍM ACER ASPIRE 5810

Tương thích: ACER ASPIRE 5810
Giá:
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim acer

20. BÀN PHÍM ACER ASPIRE 5935, 5935G, 5940, 5940G, 5942G

Tương thích: ACER ASPIRE 5935, 5935G, 5940, 5940G, 5942G
Giá: 300.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim acer

21. BÀN PHÍM ACER ASPIRE 6930 6930G 6930Z 6930ZG

Tương thích: ACER ASPIRE 6930, 6930G, 6930Z, 6930ZG...
Giá: 300.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim acer

22. BÀN PHÍM ACER ASPIRE 7220

Tương thích: ACER ASPIRE 7220
Giá: liên hệ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim acer

23. BÀN PHÍM ACER ASPIRE 7320

Tương thích: ACER ASPIRE 7320
Giá:
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim acer

24. BÀN PHÍM ACER ASPIRE 7540

Tương thích: ACER ASPIRE 7540
Giá:
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim acer

25. BÀN PHÍM ACER ASPIRE 7535g 7540 7540g 7551 7551g 7552g 7560 7560g 7735 7735g

Tương thích: ACER ASPIRE 7535g, 7540, 7540g, 7551, 7551g, 7552g, 7560, 7560g, 7735, 7735g...
Giá:
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim acer

26. BÀN PHÍM ACER ASPIRE 8930G 9300 9400 9410 9412 9420

Tương thích: ACER ASPIRE 8930G, 9300, 9400, 9410, 9412, 9420...
Giá:
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim acer

27. BÀN PHÍM ACER ASPIRE 7740 7740G 8935 8935G 8940G

Tương thích: ACER ASPIRE 7740, 7740G, 8935, 8935G, 8940G...
Giá:
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim acer

28. BÀN PHÍM ACER ASPIRE 8730 8730G 8730Z 9920 9920Z 9920G 9920ZG

Tương thích: ACER ASPIRE 8730, 8730G, 8730Z, 9920, 9920Z, 9920G, 9920ZG...
Giá: liên hệ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim acer

29. BÀN PHÍM ACER E1-521 E1-531 E1-531G E1-571

Tương thích: ACER E1-521, E1-531, E1-531G, E1-571...
Giá:
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim acer

30. BÀN PHÍM ACER E1-421, E1-421G, E1-431, E1-431G, E1-471, E1-471G

Tương thích: ACER E1-421, E1-421G, E1-431, E1-431G, E1-471, E1-471G
Giá:
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim acer

31. BÀN PHÍM ACER E1-570 E1-570G E1-532 E1-532G

Tương thích: ACER E1-570, E1-570G, E1-532, E1-532G...
Giá: 350.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim acer

32. BÀN PHÍM ACER M3-581 M3-581G M3-581PT M3-581PTG M3-581T M5-581T

Tương thích: ACER M3-581 M3-581G M3-581PT M3-581PTG M3-581T M5-581T
Giá: 350.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim acer

33. BÀN PHÍM ACER D725

Tương thích: ACER D725
Giá: 300.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24hban phim acer

34. BÀN PHÍM ACER 7741 MS2309 7741 7741Z 7741ZG

Tương thích: ACER 7741, MS2309, 7741, 7741Z, 7741ZG
Giá:
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim acer

35. BÀN PHÍM ACER MS2319

Tương thích: ACER MS2319
Giá:
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24hban phim acer

36. BÀN PHÍM ACER MS2346

Tương thích: ACER MS2346
Giá: 350.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim acer

38. BÀN PHÍM ACER ASPIRE P5WE6

Tương thích: ACER ASPIRE P5WE6
Giá:
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim acer

40. BÀN PHÍM ACER S7

Tương thích: ACER S7
Giá: 350.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim acer

41. BÀN PHÍM ACER V3-571G V3-571G-6407 V3-571G-6602

Tương thích: ACER V3-571G, V3-571G-6407, V3-571G-6602
Giá: 350.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim acer

42. BÀN PHÍM ACER V5-431, V5-471

Tương thích: ACER V5-431, V5-471
Giá: 210.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim acer

43. BÀN PHÍM ACER V7-581 V7-581G V7-581P V7-582P V7-582PG

Tương thích: ACER V7-581, V7-581G, V7-581P, V7-582P, V7-582PG
Giá: 400.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim acer

44. BÀN PHÍM ACER AC700 Chromebook

Tương thích: ACER AC700 Chromebook
Giá:
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim acer

45. BÀN PHÍM ACER Aspire Ethos 5951G 8951G

Tương thích: ACER Aspire Ethos 5951G, 8951G
Giá: 350.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim acer

46. BÀN PHÍM ACER Aspire One 721, 721H, 722, 751h, 752, 752H 753 Series

Tương thích: ACER Aspire One 721, 721H, 722, 751h, 752, 752H 753 Series
Giá:
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim acer

47. BÀN PHÍM ACER Aspire One 725 756 AO725 AO756 S3 S5

Tương thích: ACER Aspire One 725 756 AO725 AO756 S3 S5
Giá: 210.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim acer

48. BÀN PHÍM ACER ZA3, ZA5, ZH7

Tương thích: ACER ZA3, ZA5, ZH7
Giá:
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim acer

49. BÀN PHÍM ACER 3830


Tương thích:
Giá: 250.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim acer

50. BÀN PHÍM ACER 4736


Tương thích:
Giá: 180.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim acer

51. BÀN PHÍM ACER 2930


Tương thích:
Giá: 300.000 đ
Bảo hành: 6 tháng ,lỗi đổi mới trong 24h
ban phim acer

52. BÀN PHÍM ACER 6292


Tương thích: Acer 6292
Giá: 350.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim acer

53. BÀN PHÍM ACER D520 D720 E520 E720

Tương thích: Acer D520 d720 E520 E720
Giá: 210.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim acer
BỆNH VIỆN LAPTOP Á CHÂU
http://benhvienlaptop.com.vn/
75 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
Tel : 04.22102005
Hotline Service : 0168.624.1111

[Total: 0    Average: 0/5]

Comments are closed.