Mẹo: Để tìm KEYBOARD dễ hơn, Ấn tổ hợp phím "Ctrl" + "F" rồi ghõ tên Keyboard

BÀN PHÍM ASUS NHẬP KHẨU CHÍNH HÃNG:

1.BÀN PHÍM ASUS K40

Tương thích: asus k40, x8...
Giá: 300.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
BAN PHIM ASUS

KEYBOARD ASUS K40

2. BÀN PHÍM ASUS K42

Tương thích: ASUS A42, K42, K43, A42D, A42DE, A42DQ, A42DR, A42DY, A42F, A42J, A42JA, A42JB, A42JC, A42JE, A42JK, A42JP, A42JV, A42JY, A42JZ, A42Jr, A42N, K42D, K42F, K42J, K43BR, K43BY, K43E, K43J, K43S, K43TA, K43TK, K43U series...
Giá: 180.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
BAN PHIM ASUS

KEYBOARD ASUS K42

3. BÀN PHÍM ASUS K50

Tương thích: ASUS K50, K51, K50AB, K50AD, K50AF, K50C, K50IN, K50IJ, K50IN...
Giá: 300.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
BAN PHIM ASUS

KEYBOARD ASUS K50

4. BÀN PHÍM ASUS K52

Tương thích: Asus K52, K52DE, K52DR, K52F, K52JB, K52JC, K52JK, K52JR, K52N, N50, N50vn, N51...
Giá: 200.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
BAN PHIM ASUS

KEYBOARD ASUS K52

5. BÀN PHÍM ASUS A3,A6

Tương thích: ASUS A3,A6
Giá: 250.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
BAN PHIM ASUS

7. BÀN PHÍM ASUS x84l x84eb x84h x84el x84ei b43 b43e b43f b43j b43s

Tương thích ASUS x84l, x84eb, x84h, x84el, x84ei, b43, b43e, b43f, b43j, b43s...
Giá: 280.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
BAN PHIM ASUS

9. BÀN PHÍM ASUS F2 F3 F3E F3Jc F3Jm F3S F3U F3CH F3F F3H F3Ja F3Jp

Tương thích: ASUS F2, F3, F3E, F3Jc, F3Jm, F3S, F3U, F3CH, F3F, F3H, F3Ja, F3Jp
Giá: Liên hệ trực tiếp 0168.624.1111
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
BAN PHIM ASUS

11. BÀN PHÍM ASUS K84, K84L, K84LY

Tương thích: ASUS K84, K84L, K84LY
Giá: 280.000 dd
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
BAN PHIM ASUS

12. BÀN PHÍM ASUS K550 X550C X550V A550C A550VB Y581C X550 S550

Tương thích: ASUS K550, X550C, X550V, A550C, A550VB, Y581C, X550, S550
Giá: 300.000 dd
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
BAN PHIM ASUS

13. BÀN PHÍM ASUS U50F

Tương thích: ASUS U50F
Giá: Liên hệ trực tiếp 0168.624.1111
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
BAN PHIM ASUS

14. BÀN PHÍM ASUS U53 U53F U53SD U53JC

Tương thích: ASUS U53 U53F U53SD U53JC
Giá: 300.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
BAN PHIM ASUS

15. BÀN PHÍM ASUS A8 A8F A8JM W3 W3J F8 W3000 N80 X83 X83V X83Vb X83Vm X80 X80H X80S X80L X80A

Tương thích: ASUS A8, A8F, A8JM, W3, W3J, F8, W3000, N80, X83, X83V, X83Vb, X83Vm, X80, X80H, X80S, X80L, X80A
Giá: 190.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
BAN PHIM ASUS

16. BÀN PHÍM ASUS EEEPC 700, 9000

Tương thích: ASUS EEEPC 700, 9000...
Giá: Liên hệ trực tiếp 0168.624.1111
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
BAN PHIM ASUS

17. BÀN PHÍM ASUS A9

Tương thích: ASUS A9
Giá: 300.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
BAN PHIM ASUS

18. BÀN PHÍM ASUS G72

Tương thích: ASUS G72
Giá: 250.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
BAN PHIM ASUS

19. BÀN PHÍM ASUS A73 A73B A73E A73S A73T

Tương thích: ASUS A73, A73B, A73E, A73S, A73T
Giá: Liên hệ trực tiếp 0168.624.1111
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
BAN PHIM ASUS

20. BÀN PHÍM ASUS F2 F3 F3E F3Jc F3Jm F3S F3U F3CH F3F F3H F3Ja F3Jp

Tương thích: ASUS F2, F3, F3E, F3Jc, F3Jm, F3S, F3U, F3CH, F3F, F3H, F3Ja, F3Jp...
Giá: Liên hệ trực tiếp 0168.624.1111
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
BAN PHIM ASUS

21. BÀN PHÍM ASUS F7, M51, F7F

Tương thích: ASUS F7, M51, F7F
Giá: Liên hệ trực tiếp 0168.624.1111
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
BAN PHIM ASUS

22. BÀN PHÍM ASUS F80

Tương thích: ASUS F80
Giá: 250.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
BAN PHIM ASUS

23. BÀN PHÍM ASUS F450 F450E F450VC F450CC F450LD F450JF F450LC

Tương thích: ASUS, F450, F450E, F450VC, F450CC, F450LD, F450JF, F450LC...
Giá: 300.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
BAN PHIM ASUS

24. BÀN PHÍM ASUS f550 f550c f550ca f550cc f550d f550dp f550e f550ea

Tương thích: ASUS f550, f550c, f550ca, f550cc, f550d, f550dp, f550e, f550ea
Giá: Liên hệ trực tiếp 0168.624.1111
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
BAN PHIM ASUS

25. BÀN PHÍM ASUS G2

Tương thích: ASUS G2
Giá: Liên hệ trực tiếp 0168.624.1111
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24hBAN PHIM ASUS

26. BÀN PHÍM ASUS G50 G71 M50V M50 M70 G70 G2 G1P M51Q

Tương thích: ASUS G50, G71, M50V, M50, M70, G70, G2, G1P, M51Q
Giá: Liên hệ trực tiếp 0168.624.1111
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
BAN PHIM ASUS

27. BÀN PHÍM ASUS UX50 UX50V

Tương thích: ASUS UX50, UX50V
Giá: Liên hệ trực tiếp 0168.624.1111
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
BAN PHIM ASUS

28. BÀN PHÍM ASUS Z96 series (Z96F, Z96H, Z96J, Z96JS), Z84( Z84FM, Z84JP), S96J

Tương thích: ASUS Z96 series (Z96F, Z96H, Z96J, Z96JS), Z84( Z84FM, Z84JP), S96J
Giá: Liên hệ trực tiếp 0168.624.1111
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
BAN PHIM ASUS

29. BÀN PHÍM ASUS L2000,L200,L2B,L2D,L2400

Tương thích: ASUS L2000,L200,L2B,L2D,L2400
Giá: Liên hệ trực tiếp 0168.624.1111
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
BAN PHIM ASUS

30. BÀN PHÍM ASUS L8400

Tương thích: ASUS L8400
Giá: Liên hệ trực tiếp 0168.624.1111
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
BAN PHIM ASUS

31. BÀN PHÍM ASUS N10

Tương thích: ASUS N10
Giá: Liên hệ trực tiếp 0168.624.1111
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
BAN PHIM ASUS

32. BÀN PHÍM ASUS N61

Tương thích: ASUS N61
Giá: Liên hệ trực tiếp 0168.624.1111
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
BAN PHIM ASUS

33. BÀN PHÍM ASUS N56 N56D N56DP N550JV N56V N550 N56VJ

Tương thích: ASUS N56, N56D, N56DP, N550JV, N56V, N550, N56VJ
Giá: 300.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
BAN PHIM ASUS

34. BÀN PHÍM ASUS P31

Tương thích: ASUS P31
Giá: Liên hệ trực tiếp 0168.624.1111
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
BAN PHIM ASUS

35. BÀN PHÍM ASUS Pro5 F5 Pro50 A4 A5 Z91 Series

Tương thích: ASUS Pro5, F5, Pro50, A4, A5, Z91 Series
Giá: Liên hệ trực tiếp 0168.624.1111
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
BAN PHIM ASUS

36. BÀN PHÍM ASUS Q500 q500a

Tương thích: ASUS Q500 q500a
Giá: Liên hệ trực tiếp 0168.624.1111
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
BAN PHIM ASUS

37. BÀN PHÍM ASUS R500 R500V R500VD R500VM R500VJ R500XI323VD Series

Tương thích: ASUS R500, R500V, R500VD, R500VM, R500VJ, R500XI323VD Series
Giá: Liên hệ trực tiếp 0168.624.1111
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
BAN PHIM ASUS

38. BÀN PHÍM ASUS K45, K45A, K45VM, K45VD, K45VS, K45VJ, K45DR, K45DE, K45N


Tương thích: K45, K45A, K45VM, K45VD, K45VS, K45VJ, K45DR, K45DE, K45N
Giá: 300.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim asus

39. BÀN PHÍM ASUS K46 , K46C , K46CM , K46CA


Tương thích: K46 , K46C , K46CM , K46CA
Giá: 310.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h.
ban phim asus

40. BÀN PHÍM ASUS X101 X101H X101CH


Tương thích: ASUS EEE PC X101 X101H X101CH
Giá: 350.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim asus

41. BÀN PHÍM ASUS K56 k56C K56CB K56CM K56CA


Tương thích: ASUS K56 k56C K56CB K56CM K56CA
Giá: 210.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim asus

42. BÀN PHÍM ASUS K53 K53E K53S K53U K53Z K53BY


Tương thích: ASUS K53 K53E K53S K53U K53Z K53BY SERIES
Giá: 200.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim asus

43. BÀN PHÍM ASUS 1005 1005HD 1001HA 1005HA 1008HA


Tương thích: ASUS 1005 1005HD 1001HA 1005HA 1008HA
Giá: 250.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
BAN PHIM ASUS

44. BÀN PHÍM ASUS EEE PC 1000HA 1002HA

Tương thích: ASUS EEE PC 1000HA 1002HA
Giá: 200.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim asus

45. BÀN PHÍM ASUS EEE PC 1005HA 1005HAB 1008HA BLACK


Tương thích: ASUS EEE PC 1005HA 1005HAB 1008HA
Giá: 200.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim asus

46. BÀN PHÍM ASUS EEE PC 1005HA 1005HAB 1008HA WHITE


Tương thích: ASUS EEE PC 1005HA 1005HAB 1008HA
Giá: 270.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim asus

47. BÀN PHÍM ASUS S46 S46CA S46CB


Tương thích: ASUS S46 S46CA S46CB
Giá: 310.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim asus

48. BÀN PHÍM ASUS U43


Tương thích: U43F U43Jc U43SD U33Jc
Giá: 280.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim asus

49. BÀN PHÍM ASUS X401


Tương thích: X401 X401A X401U
Giá: 195.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim asus

50. BÀN PHÍM ASUS X402

Tương thích: ASUS X402 X402C X402CA
Giá: 260.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim asus

51. BÀN PHÍM ASUS X451

Tương thích: ASUS X451 X451C X451CC X451CA X451M X451MA
Giá: 230.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim asus

52. BÀN PHÍM ASUS UX31

Tương thích: ASUS UX31
Giá: 380.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim asus

53. BÀN PHÍM ASUS X501

Tương thích: ASUS X501 X501A X501U
Giá: 250.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim asus

54. BÀN PHÍM ASUS K55

Tương thích: ASUS K55 K55A, K55DE, K55DR, K55N, K55VD, K55VJ, K55VM, K55VS
Giá: 250.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim asus


BỆNH VIỆN LAPTOP Á CHÂU
http://benhvienlaptop.com.vn/
75 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
Tel : 04.22102005
Hotline Service : 0168.624.1111

[Total: 2    Average: 3.5/5]

Comments are closed.