Mẹo: Để tìm KEYBOARD dễ hơn, Ấn tổ hợp phím "Ctrl" + "F" rồi ghõ tên Keyboard

Bàn phím HP NHẬP KHẨU CHÍNH HÃNG:

1.Bàn phím HP 500,520

Tương thích: HP 500, HP 510, HP 520, HP 530...
Giá: 190.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24hban phim hp

Keyboard HP 500, 510....

2. Bàn phím HP pro 4420s

Tương thích: HP pro 4420s, 4421s, 4425s, 4426s...
Giá: Liên hệ trực tiếp 0168.624.1111
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim hp

 Keyboard HP pro 4420s

3. Bàn phím HP pro 4410s

Tương thích: Hp pro 4410s, 4411s, 4413s, 4415s, 4416s...
Giá: Liên hệ trực tiếp 0168.624.1111
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim hp

Keyboard HP pro 4410s

4. Bàn phím HP pro 4430

Tương thích: HP pro 4430, 4431s, 4435s, 4436s series laptop...
Giá: 255.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim hp

Keyboard HP pro 4430

5. Bàn phím HP Pavilion Dv4

Tương thích: Dành cho tất cả các máy xách tay HP Pavilion DV4
Giá: 250.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim hp

Keyboard HP dv 4

6. Bàn phím HP COMPAQ CQ42

Tương thích: CQ42, CQ42-100, CQ42-200, G42, G42-300 Series, G42T-200, G42T-300, G42T-400, G42T-200, G42-230US XB056UA, G42-232NR XB058UA, G42-240US WQ645UA, G42-241HE WQ652UA, G42-243CL WQ649UA, G42-244NR WQ717UA, G42-247SB WQ715UA, G42-367CL, G42-230, G42-232, G42-240, G42-243, G42-247, G42-250, G42-301, G42-303, G42-328, G42-367, G42-410, G42-415 Series...
Giá: 180.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
 ban phim hp

Keyboard HP COMPAQ CQ 42

7.Bàn phím HP COMPAQ CQ 420

Tương thích: HP Compaq CQ320, CQ321, CQ326, CQ420...
Giá: 230.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim hp

Keyboard HP COMPAQ CQ 420

8. Bàn phím HP CQ 40

Tương thích: HP Presario CQ40-100, CQ45-100, CQ45-200, Presario CQ40 Series, Presario CQ45-100 Series, Presario CQ40-100 Series, Presario CQ45-200 Series, Presario CQ45 Series Model...
Giá: 180.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim hp

Keyboard HP CQ 40

9. Bàn phím HP COMPAQ CQ 35

Tương thích: HP COMPAQ CQ 30, CQ 35 series...
Giá: 250.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim hp

Keyboard HP COMPAQ CQ 35

10. Bàn phím HP G4

Tương thích: HP G4,  G430,  G435,  CQ4...
Giá: 300.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim hp

Keyboard HP G4

11. Bàn phím HP 6710s

Tương thích: HP 6710
Giá: 300.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim hp

Keyboard HP 6520s

13. Bàn phím HP Pro 4515

Tương thích: HP 4510 ,4510s ,4515s ,4520s ,4525S ,4710s, 4720s...
Giá: 350.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim hp

Keyboard HP Pro 4515

14. Bàn phím HP B2200

Tương thích: HP B2200
Giá: 300.000 đ
ban phim hp

15. Bàn phím HP 6830S

Tương thích: HP 6830S
Giá: Liên hệ trực tiếp 0168.624.1111
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim hp

16. Bàn phím HP 6910

Tương thích: HP 6910
Giá: 300.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim hp

17. Bàn phím HP CQ620 CQ621

Tương thích: HP CQ620 CQ621
Giá: 230.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim hp

18. Bàn phím HP COMPAQ Pavilion CQ43

Tương thích: HP COMPAQ Pavilion CQ43
Giá: Liên hệ trực tiếp 0168.624.1111
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim hp

19. Bàn phím HP CQ50

Tương thích: HP CQ 50
Giá: 250.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim hp

20. Bàn phím HP CQ 60

Tương thích: HP CQ 60
Giá: 280.000 đ
ban phim hp

21. Bàn phím HP Compaq B1200 B2200 2210B 2210

Tương thích: HP Compaq B1200 B2200 2210B 2210
Giá: Liên hệ trực tiếp 0168.624.1111
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim hp

22. Bàn phím HP Envy 14 14T 14-1000 14-1100

Tương thích: HP Envy 14 14T 14-1000 14-1100
Giá: 350.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim hp

23. Bàn phím HP Pavilion Sleekbook 14-b000ss 14-b000sx 14-b001au 14-b001ea

Tương thích: HP Pavilion Sleekbook 14-b000ss 14-b000sx 14-b001au 14-b001ea
Giá: Liên hệ trực tiếp 0168.624.1111
Bảo hành: 350.000 đ
ban phim hp

24. Bàn phím HP Pavilion G6-2142sa, G6-2147sa, G6-2147TX, G6-2148sa, G6-2149sa

Tương thích: G6-2142sa, G6-2147sa, G6-2147TX, G6-2148sa, G6-2149sa
Giá: Liên hệ trực tiếp 0168.624.1111
Bảo hành: 320.000 đ
ban phim hp

25. Bàn phím HP Pavilion G7-2250 G7-2251 G7-2269 G7-2279

Tương thích: HP Pavilion G7-2250 G7-2251 G7-2269 G7-2279
Giá: Liên hệ trực tiếp 0168.624.1111
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim hp

26. Bàn phím HP G56-128CA G56-129WM G56-141US G56-151XX

Tương thích: HP G56-128CA G56-129WM G56-141US G56-151XX
Giá: Liên hệ trực tiếp 0168.624.1111
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim hp

27. Bàn phím HP CQ70 , G70 Series

Tương thích: HP CQ70 , G70 Series
Giá: 230.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim hp

28. Bàn phím HP PAVILION DM3

Tương thích: HP PAVILION DM3
Giá: 250.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim hp

29. Bàn phím HP DM4

Tương thích: HP DM4
Giá: 350.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim hp

30. Bàn phím HP Pavilion DV2

Tương thích: HP Pavilion DV2
Giá: Liên hệ trực tiếp 0168.624.1111
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim hp

31. Bàn phím HP DV3-4000

Tương thích: HP DV3-4000
Giá: 300.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim hp

32. Bàn phím HP DV5

Tương thích: HP DV5
Giá: 230.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim hp

33. Bàn phím HP DV6

Tương thích: HP DV6
Giá: 280.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim hp

34. Bàn phím HP DV7

Tương thích: HP DV7
Giá: 280.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim hp

35. Bàn phím HP DV8

Tương thích: HP DV8
Giá: Liên hệ trực tiếp 0168.624.1111
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim hp

36. Bàn phím HP DV1000. DV1100. DV1200

Tương thích: HP DV1000. DV1100. DV1200
Giá: 250.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim hp

37. Bàn phím HP DV2000

Tương thích: HP DV2000
Giá: 250.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim hp

38. Bàn phím HP DV4000

Tương thích: HP DV4000
Giá: Liên hệ trực tiếp 0168.624.1111
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim hp

39. Bàn phím HP DV6000, DV6500, DV6700

Tương thích: HP DV6000, DV6500, DV6700
Giá: 230.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim hp

40. Bàn phím HP DV8000,DV8100,DV8200,DV8300

Tương thích: HP DV8000,DV8100,DV8200,DV8300
Giá: Liên hệ trực tiếp 0168.624.1111
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim hp

41. Bàn phím HP DV9000

Tương thích: HP DV9000
Giá: 250.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim hp

42. Bàn phím HP 4540

Tương thích: HP 4540
Giá: 250.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim hp

43. BÀN PHÍM HP 8440


Tương thích: HP 8440
Giá: 300.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim hp

44. BÀN PHÍM HP C700 C700T C727 C729 C730 G7000 C769 C770 C771 C772


Tương thích: HP C700 C700T C727 C729 C730 G7000 C769 C770 C771 C772
Giá: 245.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim hp

45. Bàn phím HP 6530

Tương thích: HP 6530
Giá: 180.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim hp

46. Bàn phím HP 6510

Tương thích: HP 6510
Giá: 240.000 đ
Bảo hành: 6 tháng lỗi đổi mới trong 24h
ban phim hp

47. Bàn phím HP Envy M6-1000

Tương thích: HP Envy M6 1000
Giá: 330.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim hp

48. Bàn phím HP Sleekbook 14

Tương thích: HP Sleekbook 14
Giá: 230.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim hp

49. Bàn phím HP 4340

Tương thích: HP 4340
Giá: 270.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim hp

50. Bàn phím HP G4-2000

Tương thích: HP G4-2000
Giá: 210.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim hp

51. Bàn phim HP 8540

Tương thích: HP 8540
Giá: 250.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim hp

52. Bàn phím HP 4310s

Tương thích: HP 4310s
Giá: 200.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim hp

53. Bàn phim HP M2000

Tương thích: HP M2000
Giá: 180.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim hp


BỆNH VIỆN LAPTOP Á CHÂU
http://benhvienlaptop.com.vn/
75 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
Tel : 04.22102005
Hotline Service : 0168.624.1111

[Total: 0    Average: 0/5]

Comments are closed.