Mẹo: Để tìm KEYBOARD dễ hơn, Ấn tổ hợp phím "Ctrl" + "F" rồi ghõ tên Keyboard

Bàn phím SAMSUNG NHẬP KHẨU CHÍNH HÃNG:

1. Bàn phím SAMSUNG N128

Tương thích: Samsung N128, N140, N143, N145, N148, N150, N158, NB20, NB30...
Giá: Liên hệ trực tiếp 0168.624.1111
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim samsung

KEYBOARD SAMSUNG N128

2. Bàn phím SAMSUNG R408

Tương thích: Samsung R453, R458, R410, R460, R408, R403...
Giá: 450.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim samsung

KEYBOARD SAMSUNG R408

3. Bàn phím SAMSUNG N210

Tương thích: Samsung N210, N220, N250
Giá: 350.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim samsung

KEYBOARD SAMSUNG N210

4. Bàn phím Samsung NP RV511

Tương thích:
Giá: Liên hệ trực tiếp 0168.624.1111

Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim samsung

5. Bàn phím Samsung r730

Tương thích:
Giá: Liên hệ trực tiếp 0168.624.1111

Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim samsung

6. Bàn phím Samsung R525

Tương thích:
Giá: Liên hệ trực tiếp 0168.624.1111
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim samsung

7. Bàn phím Samsung R58

Tương thích:
Giá: Liên hệ trực tiếp 0168.624.1111
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim samsung

8. Bàn phím Samsung RV520

Tương thích: rv520, r58, r60
Giá: Liên hệ trực tiếp 0168.624.1111
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim samsung

9. Bàn phím Samsung R580

Tương thích:
Giá: Liên hệ trực tiếp 0168.624.1111
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim samsung

10. Bàn phím Samsung np-r429

Tương thích:
Giá: Liên hệ trực tiếp 0168.624.1111
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim samsung

11. Bàn phím Samsung NC 110

Tương thích:
Giá: Liên hệ trực tiếp 0168.624.1111
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim samsung

12. Bàn phím Samsung NC 130

Tương thích:
Giá: Liên hệ trực tiếp 0168.624.1111
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim samsung

13. Bàn phím Samsung q20

Tương thích:
Giá: Liên hệ trực tiếp 0168.624.1111
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim samsung

14. Bàn phím samsung Q35

Tương thích:
Giá: Liên hệ trực tiếp 0168.624.1111
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim samsung

15. Bàn phím Samsung Q45

Tương thích:
Giá: Liên hệ trực tiếp 0168.624.1111
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24hban phim samsung

16. Bàn phím Samsung Q208, Q210

Tương thích:
Giá: Liên hệ trực tiếp 0168.624.1111
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim samsung

17. Bàn phím Samsung Q308, Q310

Tương thích:
Giá: Liên hệ trực tiếp 0168.624.1111
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim samsung

18. Bàn phím Samsung  NP-QX411,Q430, NP-QX411,NP-Q430

Tương thích:
Giá: Liên hệ trực tiếp 0168.624.1111
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim samsung

19. Bàn phím Samsung NP-QX411,Q430, NP-QX411,NP-Q430

Tương thích:
Giá: Liên hệ trực tiếp 0168.624.1111
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim samsung

20. Bàn phím Samsung SF510, RF530, QX530, RF510, RF511, SF511, RC530

Tương thích:
Giá: Liên hệ trực tiếp 0168.624.1111
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim samsung

21. Bàn phím SAMSUMG M40 R50

Tương thích:
Giá: Liên hệ trực tiếp 0168.624.1111
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim samsung

22. Bàn phím SAMSUNG N102S, N102SP, N102, N100, N108, N102sp, N250, N250p

Tương thích:
Giá: Liên hệ trực tiếp 0168.624.1111
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim samsung

23. Bàn phím SAMSUNG NF210

Tương thích:
Giá: Liên hệ trực tiếp 0168.624.1111
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim samsung

22. Bàn phím SAMSUNG NC10

Tương thích:
Giá: Liên hệ trực tiếp 0168.624.1111
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim samsung

23. Bàn phím SAMSUNG R60 R560 R70 R510 P510 P560

Tương thích:
Giá: Liên hệ trực tiếp 0168.624.1111
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim samsung

24. Bàn phím SAMSUNG E352 E452 P580 R719 R540

Tương thích:
Giá: Liên hệ trực tiếp 0168.624.1111
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim samsung

25. Bàn phím SAMSUNG AEGIS NT NP 400B 200B 400b2b

Tương thích:
Giá: Liên hệ trực tiếp 0168.624.1111
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim samsung

26. Bàn phím SAMSUNG NP-RV509

Tương thích:
Giá: Liên hệ trực tiếp 0168.624.1111
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim samsung

27. Bàn phím SAMSUNG 550

Tương thích:
Giá: Liên hệ trực tiếp 0168.624.1111
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim samsung

28. Bàn phím SAMSUNG 770

Tương thích:
Giá: Liên hệ trực tiếp 0168.624.1111
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim samsung

29. Bàn phím SAMSUNG NP900X3A

Tương thích:
Giá: Liên hệ trực tiếp 0168.624.1111
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim samsung

30. Bàn phím SAMSUNG NP900X3B

Tương thích:
Giá: Liên hệ trực tiếp 0168.624.1111
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim samsung


BỆNH VIỆN LAPTOP Á CHÂU
http://benhvienlaptop.com.vn/
75 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
Tel : 04.22102005
Hotline Service : 0168.624.1111

[Total: 0    Average: 0/5]

Comments are closed.