Mẹo: Để tìm KEYBOARD dễ hơn, Ấn tổ hợp phím "Ctrl" + "F" rồi ghõ tên Keyboard

Bàn phím SONY NHẬP KHẨU CHÍNH HÃNG:

1.Bàn phím SONY VAIO VGN NR/NS SERIES

Tương thích: Sony Vaio VGN-NR, VGN-NS, NR21Z, NR21, VGN-NS12M, VGN-NS10E, VGN-NS10J, VGN-NS10L, VGN-NS11E, VGN-NS11ER, VGN-NS11J, VGN-NS11L, VGN-NS11M, VGN-NS11MR, VGN-NS11S, VGN-NS11SR, VGN-NS11Z, VGN-NS12M, VGN-NS20E, VGN-NS20J, VGN-NS20M, VGN-NS20S, VGN-NS20Z, VGN-NS21E, VGN-NS21ER, VGN-NS21M, VGN-NS21S, VGN-NS21SR, VGN-NS21X, VGN-NS21Z, VGN-NS30E, VGN-NS30Z, VGN-NS31EH, VGN-NS31ER, VGN-NS31M, VGN-NS31MR, VGN-NS31S, VGN-NS36E, VGN-NS38E, VGN-NS38M, VGN- NS140E/W, VGN-NS140EW, VGN-NS150, VGN-NS135E, VGN-NS230E, VGN-NS130E/W, VGN-NS290J, VGN-NS110E/S, VGN-NS110ES, VGN-NR260E/W, VGN-NR260EW, VGN-NR280E, VGN-NS240E/S, VGN-NS240ES series laptop...
Giá: 270.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim sony

KEYBOARD SONY VAIO VGN NR/NS SERIES

2. Bàn phím SONY VAIO VPC EG

Tương thích: Sony Vaio VPCEG, VPC-EG, Vaio PCG-61911L, PCG-61913L, PCG-61A11L, PCG-61A12L, PCG-61A13L, PCG-61A14L series laptop...
Giá: 700.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim sony

KEYBOARD SONY VAIO VPC EG

3. Bàn phím SONY E15

Tương thích:
Giá: 380.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24hban phim sony

KEYBOARD SONY E15

4. Bàn phím SONY VAIO EH WHITE

Tương thích: Sony Vaio EH series...
Giá: 380.000
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim sony

KEYBOARD SONY VAIO EH WHITE 

5. Bàn phím SONY VAIO EE WHITE

Tương thích: Sony Vaio E series...
Giá: 380.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim sony

KEYBOARD SONY VAIO EE WHITE

6. Bàn phím SONY VAIO EE BLACK

Tương thích: Sony Vaio VPC-EE, VPC-EE3WFX VPCEE3WFX, VPC-EE21FX, VPCEE21FX, VPC-EE22FX/T, VPCEE22FX/T, VPC-EE23FX, VPCEE23FX, VPC-EE25FX, VPCEE25FX, VPC-EE26FX/T, VPCEE26FX/T, VPC-EE27FM/T, VPCEE27FM/T, VPC-EE28FX, VPCEE28FX, VPC-EE29FX, VPCEE29FX, VPC-EE31FX, VPCEE31FX, VPC-EE33FX, VPCEE33FX, VPC-EE34FX, VPCEE34FX, VPC-EE35FX, VPCEE35FX, VPC-EE37FX, VPCEE37FX, VPC-EE41FX, VPCEE41FX, VPC-EE42FX, VPCEE42FX, VPC-EE43FX,VPCEE43FX, VPC-EE44FM, VPCEE44FM, VPC-EE45FX, VPCEE45FX, VPC-EE46FX, VPCEE46FX, VPC-EE47FX, VPCEE47FX, PCG-61511L, PCG-61611L...
Giá: 380.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim sony

KEYBOARD SONY VAIO EE BLACK 

7. Bàn phím SONY VAIO EB WHITE

Tương thích: Sony Vaio EB Series...
Giá: 350.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim sony

KEYBOARD SONY VAIO EB WHITE

8. Bàn phím SONY VAIO EB BLACK

Tương thích: Sony Vaio EB series
Giá: 350.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim sony

KEYBOARD SONY VAIO EB BLACK

9. Bàn phím SONY VAIO VPC – EA WHITE

Tương thích: Sony VPC-EA Series, SONY VPC-EA, VPCEA Series, VPC-EA series (VPC-EA21FX, VPC-EA22FX, VPC-EA24FM, VPC-EA25FX, VPC-EA27FX, VPC-EA290X, VPC-EA2FFX, VPC-EA2GFX, VPC-EA2HFX, VPC-EA2JFX, VPC-EA2KGX, VPC-EA2LGX, VPC-EA2PGX, VPC-EA2QGX, VPC-EA2SGX, VPC-EA2TGX, VPC-EA2UFX, VPC-EA2VFX, VPC-EA2VGX, VPC-EA2WFX, VPC-EA2WGX, VPC-EA31FX, VPC-EA33FX, VPC-EA36FM, VPC-EA36FX, VPC-EA37FX, VPC-EA390X, VPC-EA3AFX, VPC-EA3BFX, VPC-EA3CFX, VPC-EA3EGX, VPC-EA3FFX, VPC-EA3GGX, VPC-EA3HGX, VPC-EA3JGX, VPC-EA3KGX, VPC-EA3LGX, VPC-EA3MGX, VPC-EA3PGX, VPC-EA3SFX, VPC-EA3TFX, VPC-EA3UFX, VPC-EA3VFX, VPC-EA43FX, VPC-EA44FX, VPC-EA45FX, VPC-EA46FM, VPC-EA47FX, VPC-EA48FX, VPC-EA490X, VPC-EA4AFX, VPC-EA4BGX, VPC-EA4CGX, VPC-EA4DGX, PCG-61317L)
Giá: 285.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim sony

KEYBOARD SONY VAIO VPC – EA WHITE

10. Bàn phím SONY VGN-NW

Tương thích: Sony VGN-NW
Giá: 380.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim sony

KEYBOARD Sony VGN-NW

11. Bàn phím SONY VAIO VGN YA/YB

Tương thích: Sony Vaio VGN series...
Giá: 550.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim sony

KEYBOARD SONY VAIO VGN YA/YB

12. Bàn phím SONY VAIO VGN NW

Tương thích: Sony Vaio VGN NW Series...
Giá: 380.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim sony

KEYBOARD SONY VAIO VGN NW SERIES

13. Bàn phím SONY VAIO VPC CA/CB

Tương thích: SONY VAIO VPC-CA VPC-CB CA
Giá: 250.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim sony

KEYBOARD SONY VAIO VPC CA/CB 

14. Bàn phím SONY VAIO VGN CW

Tương thích: Sony Vaio VGN CW series...
Giá: 180.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim sony

KEYBOARD SONY VAIO VGN CW SERIES

15. Bàn phím SONY VAIO VPC EG BLACK

Tương thích: Sony Vaio VPCEG, VPC-EG, PCG-61911L, PCG-61913L, PCG- 61A11L, PCG-61A12L, PCG-61A13L, PCG-61A14L series...
Giá: 650.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim sony

KEYBOARD SONY VAIO VPC EG BLACK 

16. Bàn phím SONY SVS13, SVS13A, SV-S13A

Tương thích: SONY SVS13, SVS13A, SV-S13A
Giá: 250.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim sony

17. Bàn phím SONY SVE14

Tương thích: SONY SVE14
Giá: 250.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim sony

18. Bàn phím Sony SVE17

Tương thích: Sony SVE17
Giá: Liên hệ trực tiếp 0168.624.1111
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim sony

19. Bàn phím Sony SVT11

Tương thích: Sony SVT11
Giá: 450.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim sony

20. Bàn phím Sony SVT13

Tương thích: Sony SVT13
Giá: 400.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24hban phim sony

21. Bàn phím SONY VPC-E13, E14

Tương thích: SONY VPC-E13, E14
Giá: Liên hệ trực tiếp 0168.624.1111
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim sony

22. Bàn phím SONY E11 SVE11

Tương thích: SONY E11, SVE11
Giá: 300.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim sony

23. Bàn phím SONY PCG-393L PCG-394L PCG-3A1L PCG-3A2L PCG-3A3L PCG-3A4L

Tương thích: SONY PCG-393L, PCG-394L, PCG-3A1L, PCG-3A2L, PCG-3A3L, PCG-3A4L
Giá: Liên hệ trực tiếp 0168.624.1111
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim sony

24. Bàn phím SONY SVF-15E

Tương thích: SONY SVF-15E
Giá: Liên hệ trực tiếp 0168.624.1111
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim sony

25. Bàn phím SONY VAIO VGN FW


Tương thích: Sony Vaio VGN FW Series
Giá: 240.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim sony

26. Bàn phím SONY VGN SR series

Tương thích: Sony VGN SR Series
Giá: 250.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim sony

27. Bàn phím SONY VAIO VPCM, VPC-M

Tương thích: SONY VAIO VPCM, VPC-M Series
Giá: 260.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim sony

28. Bàn phím SONY SVE-15


Tương thích: Laptop Sony Vaio SVE-15 Series SVE15 SVE1511 SVE15113 SVE15112FXS SVE15113FXS
Giá: 265.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim sony

29. Bàn phím SONY SVF-14N


Tương thích: SONY VAIO SVF-14N
Giá: 350.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim sony

30. Bàn phím SONY SVF-14A

Tương thích: SONY VAIO SVF-14A
Giá: 300.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim sony

31. Bàn phím SONY SVF-14E

Tương thích: SONY VAIO SVF-14E
Giá: 350.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim sony

32. Bàn phím SONY SB

Tương thích: SONY SB Series
Giá: 300.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim sony

33. Bàn phím SONY EL

Tương thích: SONY EL Series
Giá: 330.000 đ
Bảo hành: 6 tháng, lỗi đổi mới trong 24h
ban phim sony


BỆNH VIỆN LAPTOP Á CHÂU
http://benhvienlaptop.com.vn/
75 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
Tel : 04.22102005
Hotline Service : 0168.624.1111

[Total: 2    Average: 1.5/5]

Comments are closed.