Văn Hóa Doanh Nghiệp

Văn hóa Công Ty Á Châu là tài sản vô hình là chất keo gắn kết các thành viên toàn Công ty là Sức mạnh tập thể là động lực sáng tạo để các thành viên phấn đấu cho sự tăng trưởng bền vững của Công ty.

Ở Công Ty Á Châu chúng tôi có :

  • Môi trường làm việc chuyên nghiệp
  • Đối thoại thẳng thắn trực tiếp với cấp cao nhất
  • Lợi ích của Công ty và cá nhân chỉ nhận được khi khách hàng thỏa mãn
  • Cấu trúc nhân sự chuyên biệt không chồng chéo phát huy tối đa sức mạnh
  • Các mối quan hệ dựa trên sự bình đẳng tôn trọng và hợp tác
  • Chúng tôi luôn coi trọng yếu tố Cân bằng cuộc sống và công việc nhằm tái tạo sức khỏe sức lao động cần thiết cho mỗi thành viên

Văn hóa Công Ty Á Châu có được từ quá trình hình thành phát triển trong nhiều năm liên tiếp có sự đóng góp của các thành viên qua các thời kỳ là sự hãnh diện tự hào của mỗi thành viên trong Công ty.

 Các ngày truyền thống của Công Ty :

  • Ngày thành lập Công Ty 30/8/2004 : Tổ chức các hoạt động hội thao tổ chức các cuộc thi đua tay nghề nhằm giữ gìn phát huy truyền thống của Công ty.

 

  • Ngày vì cộng đồng 20/10 : Tổ chức và tham gia các hoạt động vì cộng đồng nâng cao nhận thức và khơi dậy lòng nhân ái của tập thể CBNV Công ty

 

  • Ngày sáng tạo 15/06 :Tổ chức tuyên dương khen thưởng đặt tên cho các giải pháp tốt phát huy hiệu quả cao trong công việc thúc đẩy lòng đam mê sáng tạo đổi mới công nghệ của các thành viên trong Công Ty

 

  • Hội quán Á Châu : ngày 20/12 ( âm lịch ) Mỗi năm tết đến xuân về là ngày phát huy truy truyền thống văn hóa Á Đông, Gia đình các thành viên tập thể CBNV sẽ gặp mặt giao lưu, khen thưởng các thành viên có thành tích nổi bật trong năm.

Á Châu Telecom Co.,Ltd

Bệnh Viện Laptop Á Châu